Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις, η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία.

Η AUTOVISION SAFE προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, που παρέχουν την  δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες να διαφυλάξουν τη δραστηριότητα τους, σε περιπτώσεις που από αμέλεια - παράλειψη δική τους ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό τους, προκληθεί ζημιά σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της AUTOVISION SAFE.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210 4960771

Στείλτε μας email για να πάρετε μια προσφορά