Εταιρεία

Η εταιρεία Autovision Safe πρόεκυψε από την συνεργασία της AUTOVISION SAKAR A.E. με έμπειρους  επαγγελματίες στον τομέα των ασφαλιστικών  υπηρεσιών. Η Autovision safe ιδρύθηκε και λειτούργει εμπλουτίζοντας το πακέτο των παρεχόμενων υπηρεσιών της Autovision στο πελατολόγιο της.

Η Autovision safe παρέχει ολοκληρωμένες οικονομικές λύσεις ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες ασφαλειών και απευθύνεται όχι μόνο στο πελατολόγιο του Δικτύου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ της Autovision αλλά και σε όσους αναζητούν εγγυημένες λύσεις ασφάλισης σε χαμηλό κόστος. Για το λόγο αυτό η Autovision safe επιδιώκει την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών ασφάλισης και λειτουργεί συμβουλευτικά προς το πελατολόγιο της αναζητώντας τη βέλτιστη επιλογή ασφάλισης βάσει των ειδικών αναγκών του κάθε πελάτη αλλά και της επιχείρησης.

Παράλληλα η  Autovision safe συνεπής  στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει προς το πελατολόγιο της εφαρμόζει αυτοματοποιημένα συστήματα υπενθύμισης της υποχρέωσης ασφάλισης των πελατών της ώστε αυτοί να μην επιβαρύνονται με πρόστιμα.      

Στόχος της Autovision safe  είναι όχι απλά να αυξάνει το πελατολόγιο της αλλά να οικοδομεί μία σχέση εμπιστοσύνης και με διάρκεια στον χρόνο με τους πελάτες της.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο κ. Δασκαλόπουλος Ιωάννης