Δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Με το 2018 στην ασφαλιστική αγορά  ήρθε κάτι καινούργιο και κάτι καλό. Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Αυτό σημαίνει πρωτίστως ότι θα μάθουμε πόσοι είναι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές στην χώρα καθώς μέχρι τώρα κανένας δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.

Επίσης σημαίνει ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα http://insuranceregistry.uhc.gr/ και είτε με το όνομα του ασφαλιστή είτε με το ΑΦΜ μπορεί να δει εάν είναι εγγεγραμμένος ασφαλιστικός σύμβουλος. Το ΑΦΜ του ασφαλιστή μπορείτε να το βρείτε καθώς με τα συμβόλαια που σας παραδίδει πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη η οποία γράφει όλα τα στοιχεία του ασφαλιστή επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ κτλ.  Αν κάποιος είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο σημαίνει ότι έχει περάσει τις εξετάσεις από την τράπεζα της Ελλάδος καθώς και ότι έχει «θεωρητικά» και ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης.

Κοινοποιήστε